سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مواد شویندهی مطلوب برای سطح های کاشی و سرامیک

نظر

تعیین دسته تمیزکننده یا این که به عبارتی ماده شوینده بسته به خواست و بینش شما داراست . خانمهای خاندار در تمیزی و شستشو دوچندان ظریف و حسا س می باشند و شست و رفت منزل بخصوص توالت و آشپزخانه در حق تقدم اول جای‌دارد . 

اما این نکته را می بایست خانمها در حیث داشته باشند که هر ماده را به کارگیری نکنند و سوای نداشتن داده ها کافی از ادغام دو ماده ی شوینده پرهیز نمایند . مثلا مخلوط سرکه + سفیدکننده ماده ی سمی به وجود آورده و استشمام آن مسمومیت ساخت شده و خطرناک می‌باشد . 

سطحی که کاشی و سرامیک در آن کار شده‌است در نصیب برجستگی لعاب و درزهای بندکشی با گذشت زمان قارچ ایجاد شده و کپک میزند . که‌این دو آیتم عمده سمت کاشی حمام و توالت میرود . تولیدات شوینده با برندهای یگانه برای تمیزکردن سطح ها کاشی و سرامیک معرفی می‌شوند البته شایسته ترین مواد شستشو آن است که دارنده خاصیت ضد قارچ باشد و چه بسا از سرعت پرورش کپک خودداری نماید . 

گرمابه جایی است که دارنده محیط گرم و پربخار است که بیشترین قابلیت رویش و انتشار قارج را دارااست . زیرا درز و جائیکه بندکشی شده نظافت کردن آن مقداری نقص‌ هست به همین علت خانمها از تولیدها سپید کننده‌ی نظیر اکسیژن و آب ژاور ی کلر به کار گیری می نمایند . 

این دو وایتکس بخصوص برای مکانهایی که دوغاب سپید و خاکستری روشن دارا هستند حتما فراوان مطلوب هستند . در بعضی موردها خوبتر است از تمیز کننده‌های ارگانیک به کار گیری فرمایید زیرا دوغاب کاشی بدین مواد ارگانیک نظیر سرکه و جوش شیرین که خاصیت سفید کننده گی عالی برخورد نشان می دهند . 

 

روش پاک و پاک کردن سرامیک 

در اولِ کار می بایست سرامیــک را جاروبرقی زده که‌این کار منجر تولید گـرد و غبار و بقیه ریز آشغـال از روی کف سرامیک بردارید . بعد از آن سرامیک را با دستمال و یا این که تی های پارچه ایی تمیز فرمائید . که‌این کار سبب درخشندگی سرامیک شما می شود . 

بعداز تی کشیدن با پارچه‌ایی کم آب فورا آن را کم آب نمایید که مجدد گرد و غبار روی آن نشیند . و سبب ساز سرخوردگی و لغزندگی نشود . زیرا تراز سرامیک دارنده لعابی درخشان است در حالتی که آب روی آن ریخته باشد یا این که هر مدل مایعاتی دیگر سبب سرخوردگی می شود . آب شایسته ترین شوینده و منزه کننده برای کاشی و سرامیک هایی است که می‌تواند لکه های متعددی را تمیز نماید . برخی از لکه‌ها با به کار گیری آب و سرکه می توان برطرف کرد . 

ولی لکه‌های مشقت بار و لجوج را با آب به تنهایی نمیتوان منزه کرد و حتمن بایستی در کنار آب ماده شوینده هم مصرف شود . اما بعضی از کاشی و سرامیک ها متاسفانه لعاب قابل قبولی ندارند به همین جهت گذشته از به کار گیری از مواد شستشو می بایست آن ها آزمایش کرد و آن نیز این چنین که جزو سرامیک را با ماده های شوینده آزمون کرد در‌صورتی‌که آسیبی به آن نرسید و تغییر‌و تحول رنگ نداد , سایر ی مرحله آن را نیز بشوئید . نکته نیز اینجاست که از مواد منزه کننده‌هایی که ساینده و یا این که دربردارنده مواد ریز نظیر سیلیکات می باشند را به کارگیری نکنید .