Google Hum to Search را جستجو کنید

نظر

 

حتما به ذهن شما خطور کرده است که وقتی به دنبال نام آن آهنگ می گشتید ، متن یا ملودی آهنگی در ذهن شما ماندگار شد. گوگل با استفاده از قدرت هوش مصنوعی و یادگیری ماشین ، اکنون آخرین روش جستجو را در سایت خود نشان داده است. این ویژگی جدید "جستجوی Hum" نام دارد و امروز در دسترس است.

ادامه مطلب...


مایکروسافت نشت امنیتی ویندوز را تأیید کرده است

نظر

کد منبع Windows XP SP1 و نسخه های دیگر سیستم عامل به انجمن 4chan درز کرده است. خبرچین در مورد کد منبع ادعا می کند که چند ماه پیش برای جمع آوری کدها و سرانجام ارسال آنها در قالب 43 گیگابایت داده در جامعه 4chan و از طریق تورنت چند ماه پیش صرف کرده است.

ادامه مطلب...